Apstrādes līdz. Darva 1l 4751001376514

8,16 EUR

Ne vairāk kā 5 produktu

Par preces pieejamību lūdzu sazināties ar PATA TIMBER speciālistu, sūtot e-pastu uz info@patatimber.lv
Summa

Priežu darva - koksnes aizsarglīdzeklis. 

Izmanto koksnes impregnēšanai, koka izstrādājumu (laivu, pāļu, mietu, koka jumtu utt.) un guļbūvju aizsardzībai pret puvi, trupi un citām bioloģiskām sēņu infekcijām, koka virsmu aizsardzībai pret UV starojumu un novecošanu. Priežu darva labi iesūcas neēvelētā koksnē, piešķir koksnei tumši brūnu un ūdensizturīgu virsmu.

Satur 100% priežu celmu darvu. Var atšķaidīt ar terpentīnu un linsēklu eļļu.

UBV0000AC0AAAHP
Sortiments
Apstrādes līdzeklis
Apakšsortiments
Darva
Iepakojuma izmērs
1l
Ražojuma kods
4751001376514

Priekšdarbi:

Koksnes virsmu attīra, ja nepieciešams, slīpē un dezinficē ar izstrādājumu

„FUNGI”, uzsmidzinot vai šķidrumu uzklājot ar mīkstu otu. Darbus turpina pēc virsmas

nožūšanas. Maksimālais koksnes mitrums – 18%, gaisa mitrums – 80%. Iepriekš

apstrādātas koka virsmas attīrīt no lakas, krāsas un citām vielām.

Instrukcija:

Strādājot telpās, ir jānodrošina laba gaisa apmaiņa. Uz virsmas izstrādājumu

„Darva” klāj plānā, vienmērīgā kārtā. Priežu darva neizžūst, tā iesūcas koksnē. Koksnes

galus apstrādā īpaši rūpīgi. Atmosfēras iedarbībai pakļautās daļas atkārtoti apstrādā pēc 2–

3 gadiem. Patēriņš neēvelētām virsmām – 3–5 m²/L. Darbarīkus mazgāt ar terpentīnu.

Rokas mazgāt ar ziepēm un ūdeni.

Uzglabāšana:

Sargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš ir divi gadi no izgatavošanas

datuma. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

Brīdinājums! Ja atšķaidīšanai ir izmantota linsēklu eļļa, priežu darvas slaucīšanai izlietotie

materiāli ir jāsadedzina vai jāsamērcē ūdenī, jo, oksidējoties gaisā, tie var pašaizdegties.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. P102 Sargāt no bērniem.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes. P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU:

nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. P333 + P313 Ja rodas ādas kairinājums

vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. P501 Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā

ar ķīmisko vielu iznīcināšanas noteikumiem.