Akcija

Apstrādes līdzeklis kokam - Antiseptiķis , Vincents Polyline , Brūns, 5l

8,17 EUR

Ne vairāk kā 5 produktu

Lai uzzinātu precīzu preču atlikumu, lūdzu, sazinieties ar konkrēto veikalu!
Par preces pieejamību lūdzu sazināties ar PATA TIMBER speciālistu, sūtot e-pastu uz info@patatimber.lv
Summa

Antiseptiķis VINCENTS POLYLINE Inwood Classic. Tonis - brūns.

To izmanto zāģmateriālu aizsardzībai un koka izstrādājumu aizsardzībai pret trupi.

Apstrādāto koksni var pārklāt ar krāsu vai laku.

Nesamazina koksnes stiprību un neizsauc metāla koroziju.

Nesatur hromu, arsēnu un amonjaku.

Izmantojams jaunās un rekonstruējamās būvēs, gan iekštelpās, gan āra darbos, kā arī saskarsmē ar grunti. 

Patēriņš:  3–5 m²/l (gatavs darba šķīdums). Koksnei jābūt sausai.

Lietošanas instrukciju skatīt sadaļā ''Kvalitātes apraksts''. 

Iesakām izvēlēties arī šīs preces

UAE00JDAG0AAAGZ
Sortiments
Apstrādes līdzeklis
Apakšsortiments
Antiseptiķis
Pazīme
Brūna
Iepakojuma izmērs
5l
Ražojuma kods
4751001371885

Lietošana:

Antiseptiķi INWOOD Classic uz koka virsmas uzklāj ar otu, rullīti, uzsmidzina (2-4 reizes) vai koka detaļas impregnē ar mērcēšanas palīdzību no 2h līdz 24 h vannās (tilpnēs, tvertnēs u.c.). Antiseptiķi INWOOD Classic 1L koncentrāta ir jāatjauc ar 1L ūdens. Koksnes apstrādes process ir jāizpilda ārpus telpām vai labi vēdinātās telpās izmantojot aizsardzības inventāru (gumijas cimdi, aizsargbrilles, darba apģērbs).

Patēriņš:  3–5 m²/l (gatavs darba šķīdums). Koksnei jābūt sausai.

Uzglabāšana: Uzglabāt hermētiskā tarā. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

Brīdinājums! R22 Kaitīgs norijot. R36 Kairina acis. R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm. S1/2 Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. S23 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. S36/37/39 Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. S61 Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas. Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Izmetiet kā speciālos atkritumus saskaņā arvietējām un valsts tiesību aktiem. Var realizēt kā cieto atkritumu vai jāsadedzina piemērotā iekārtā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Aktīvās vielas: Vara bāziskais karbonāts 3.2% CAS 12069-69-1; Tebukanozols 0.07% CAS 107534-96-3

Biocīda inventarizācijas Nr.LV10052011/3460